Integritetspolicy

Integritetspolicy Avebe
Uppdatering 25 maj 2018

Kooperativet AVEBE U.A (hädanefter Avebe) sätter värde på att skydda din integritet och utveckla teknik som erbjuder dig den mest avancerade och säkraste erfarenheten online. Denna integritetspolicy informerar hur Avebe och dess nederländska och utländska dotterbolag behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy informerar hur Avebe och dess nederländska och utländska dotterbolag behandlar dina personuppgifter.

Din integritet är mycket viktig för Avebe. Vi följer därför även lagstiftningen om integritet. Det betyder att personuppgifter från våra affärspartners och privatpersoner är säkra hos oss och att vi alltid använder dem på rätt sätt.

Medlemsuppgifter
Från våra medlemmar sparar vi e-postadress, namn- och adressuppgifter, telefonnummer, areal och finansiell information. Vi använder denna information för att kunna utföra kooperativets uppgifter, inklusive:

• sörja för vår medlemsadministration och (faktura)administration;
• genomförande av avtal, inklusive att utföra utbetalningar;
• anordnande av evenemang;
• informera medlemmar om Avebes relevanta verksamheter och organisation, bland annat via elektronisk post eller appen, till exempel via nyhetsbrevet, som kan åtföljas av sponsrat innehåll;
• genomförande av stadgar och regler;
• hantering av klagomål och registrering av incidenter;
• erbjudande och hantering av slutna webbplatser och appar för sina medlemmar och för att, till exempel med hjälp av kakor, få information om webbplatsernas och apparnas kvalitet eller effektivitet;
• utförande av analyser av odlingsuppgifter för statistiska och vetenskapliga ändamål;
• för ändamål som du kommer att informeras om separat i förväg;
• uppfyllande av rättsliga krav, som krav på redovisning och skattelagstiftning.

Tillämpliga rättsliga grunder är genomförande av avtal, efterlevnad av rättsliga skyldigheter samt tillvaratagandet av våra legitima intressen. Vi sparar denna information så länge vi är skattemässigt skyldiga att göra det eller längre om det är nödvändigt för att kunna försvara oss mot rättsliga processer.

Leverantörer och kunder
Från våra leverantörer och kunder sparar vi e-postadress, namn- och adressuppgifter, telefonnummer samt relevant avtalsinformation och finansiell information. Vi använder denna information för att kunna utföra kooperativets uppgifter, inklusive:

• sörja för vår leverantörs- och kundadministration och (faktura)administration;
• genomförande av avtal, inklusive att utföra utbetalningar;
• underlätta handel med potatisprodukter, inklusive stärkelse;
• anordnande av evenemang;
• informera leverantörer och kunder om Avebes relevanta verksamheter och organisation, bland annat via elektronisk post eller appen, till exempel via nyhetsbrevet, som kan åtföljas av sponsrat innehåll;
• erbjudande och hantering av slutna webbplatser och appar för sina leverantörer och kunder och för att, till exempel med hjälp av kakor, få information om webbplatsernas och apparnas kvalitet eller effektivitet;
• utförande av analyser av personuppgifter för statistiska och vetenskapliga ändamål;
• för ändamål som du kommer att informeras om separat i förväg;
• uppfyllande av rättsliga krav, som krav på redovisning och skattelagstiftning.

Tillämpliga rättsliga grunder är genomförande av avtal, efterlevnad av rättsliga skyldigheter samt tillvaratagandet av våra legitima intressen. Vi sparar denna information så länge vi är skattemässigt skyldiga att göra det eller längre om det är nödvändigt för att kunna försvara oss mot rättsliga processer.

Avebes medlemsportal
Med vår portal ”Mitt Avebe”, får våra medlemmar tillgång till en administrativ miljö där de själva kan hitta information, ställa in, ange och ändra uppgifter. Vi registrerar vad du har gjort och när, så att det finns bevis på detta.

Inom ramen för hanteringen av ditt konto, sparar vi namn- och adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress och lösenord. Tillämpliga rättsliga grunder är genomförande av avtal, efterlevnad av rättsliga skyldigheter samt tillvaratagandet av våra legitima intressen. Vi sparar denna information upp till sex månader efter du har avslutat ditt konto.

Kontaktformulär och nyhetsbrev
Med kontaktformuläret kan du ställa frågor eller söka stöd.

För detta använder vi din e-postadress, IP-adress, telefonnummer samt namn- och adressuppgifter. Detta gör vi baserat på ditt samtycke. Vi sparar denna information tre månader efter vårt senaste meddelande till dig. På så sätt kan vi enkelt ta fram informationen vid följdfrågor. Vi kan även utbilda vår kundtjänst att bli ännu bättre.

Dessutom kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Här kan du läsa nyheter, tips och information om våra produkter och tjänster. Denna prenumeration kan du när som helst avbryta. I varje nyhetsbrev finns en länk som du kan klicka på om du vill avbryta prenumerationen. Detta kan du även göra via ditt konto. Detta kan du även göra via portalen. Din e-postadress läggs endast till i listan över prenumeranter efter ditt samtycke. Dessa uppgifter sparas i upp till tre månader efter att du har avbrutit prenumerationen.

Reklam
Vi vill gärna skicka reklam om erbjudanden och nya produkter eller tjänster. Detta gör vi:

• per e-post
• via sociala medier

Du kan när som helst komma med invändningar mot denna reklam via info@avebe.com. Dessutom innehåller alla e-postmeddelanden en avanmälningslänk. Du kan blockera oss eller använda avanmälningsalternativet.

Utlämning till andra företag eller institutioner
Vi lämnar under inga som helst omständigheter ut dina personuppgifter till andra företag eller institutioner, förutom om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller vi meddelar dig om detta. På våra webbplatser finns knappar för sociala medier. Via dessa samlar leverantörerna av dessa tjänster in dina personuppgifter.

Kakor
Våra webbplatser kan använda kakor. Kakor är små filer, där vi kan lagra information så att du inte behöver fylla i den varje gång du besöker webbplatsen. Med dem kan vi även se att du besöker oss igen.
När du besöker vår tjänst för första gången, visas ett meddelande där kakor förklaras. Vi kommer att begära ditt samtycke för användning av dessa kakor.
Via din webbläsare kan du ställa in om du vill blockera placeringen av kakor, men vissa delar av vår webbplats kanske då inte fungerar som de ska längre.

Skydd
Skydd av personuppgifter är mycket viktigt för oss. Vi ser till att dina uppgifter är säkra hos oss. Vi anpassar hela tiden skyddet och är uppmärksamma på vad som kan gå fel.
Vi använder olika system och databaser för att lagra dina personuppgifter. Vi har vidtagit olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust eller missbruk. Våra system och applikationer skyddas i enlighet med gällande normer för skydd av personuppgifter.
De flesta personuppgifter lagras inom den Europeiska unionen. Om personuppgifter lämnas ut till mottagare i länder utanför den Europeiska unionen, vidtar vi kompletterande, lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Ändringar i denna integritetspolicy
Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy emellanåt. Var därför alltid uppmärksam på datumet som anges ovan och besök sidan regelbundet för att se nya versioner. Vi kommer att göra vårt bästa för att även meddela ändringar separat.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter samt be oss att korrigera eller radera personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina uppgifter; du har även rätt att komma med invändningar mot behandlingen samt rätt att begära dataportabilitet, med beaktande av de begränsningar som lagstiftningen föreskriver för detta.
När behandlingen grundar sig på samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke. Detta påverkar inte databehandlingens laglighet baserad på samtycke innan dess tillbakadragande.
Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, nederländska Autoriteit Persoonsgegevens.

Kontaktuppgifter
Du kan skicka ett e-postmeddelande till privacystatement@avebe.com om du har frågor om denna integritetspolicy. Om du har andra frågor, krav eller klagomål, kontakta oss på:

Kooperativet AVEBE U.A

Prins Hendrikplein 20
9640 AA Veendam
privacystatement@avebe.com
+31 (0) 598 66 91 11