Utökade frågor

Vi inför from 2020-03-12 frågor till våra leverantörer och besökare i samband med utbrott av Corona virus
Tillfälliga förändringar i samband med covid-19

I AB Stadex följer vi kontinuerligt Avebes och Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer kring covid-19. Vi anpassar vår verksamhet utifrån det. Med anledning av den nuvarande utvecklingen, och den oro som en del kan känna i samband med detta, har vi genomfört några temporära förändringar.
– Vi pausar tillfälligt vårt deltagande på större möten eller mässor.
– I Avebe och AB Stadex har vi noggranna rutiner i hela verksamheten kring hygien och städrutiner. En del i företagets ordnings- och hygienregler rör god handhygien, bland annat genom att använda handsprit. Vi har dessutom tillfälligt utökat våra städrutiner vid våra anläggningar, lager och kontor.
– För allas trygghet undviker vi för närvarande fysisk kontakt vid besök.
– Vi ställer några enkla frågor till alla besökare och leverantörer.

Innan du kommer till Stadex önskar vi få svar på följande frågor:
1. Kan fysiskt möte göras till ett digitalt möte?
2. Vilka restriktioner har ditt eget företag?
3. Har du/ni besökt någon av de länder som folkhälsomyndigheten avråder att besöka?
4. Känner du och din familj er friska?
5. Hur färdas du/ni till oss?

Länk till:  Folkhälsomyndighetens information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via formulär på www.stadex.se
Med vänlig hälsning

AB STADEX