21 nov 2018 Test av brandlarm

Under onsdagen den 21 nov planeras en årlig test av brandlarm och släcksystem inom anläggningen.

I testen ingår att prova yttre larmdon. Vilket gör att det startas brandlarm. Detta är en test.

 

Dagens provning gick bra. Larmdon och släcksystem testades. Larmdon, sirener vid Stadex är för intern beredskap. Om varning behövs till grannar eller angränsande fastigheter är det VMA signaler, meddelande som gäller. Detta startas utav Räddningstjänsten Syd. Det finns sirener på en av Stadex fastigheters tak. Dessa testas enligt kommunal plan, första måndagen i kvartalet kl 15.