Socialt ansvar

Avebe har valt att registrera koncernen på Sedex. Avebe är AB-medlem. Stadex medlemsnummer är ZC1069424.

Detta är ett led inom Avebes Strategi ”Binda & Bygga 2.0” där en byggsten är Hållbart, ”People – Planet – Profit”. Avebe har varit medlemmar vid Sedex sedan 2010. Under 2015 genomfördes SMETA-audits vid alla anläggningar samt större säljkontor utav tredje part. Nästa SMETA audit planeras hösten 2019 för Stadex.

www.sedexglobal.com

Stadex har representant som medverkar i ”Smart matte”, matematik i samverkan med arbetslivet.