Livsmedelssäkerhet

Stadex arbetar systematiskt med att förbättra företagets livsmedelsäkerhetsprogram.

Programmet revideras internt och externt av tredje part enligt FSSC standarden.

Företagets livsmedelssäkerhetsgrupp träffas, analyserar och utvärderar löpande risker, avvikelser och effekt av åtgärder.
Det görs också avstämningar med Avebes food and feed expert.

Säkerhetskultur arbetet inom koncernen innefattar även livsmedelssäkerhetskulturen. Med tydligt kundfokus!