Livsmedelssäkerhet

Stadex arbetar systematiskt med att förbättra företagets livsmedelsäkerhetsprogram.

Programmet revideras internt och externt av tredje part enligt FSSC standarden.

I mars 2018 erhölls certifikat för version 4.1

FSSC-Certifikat

Företagets livsmedelssäkerhetsgrupp träffas, analyserar och utvärderar löpande risker, avvikelser och effekt av åtgärder. Det görs också avstämningar med Avebes food and feed expert.