Hållbarhetsarbete

AB Stadex arbetar med hållbar inriktning enligt konsernens strategi ”Binda & Bygga”. Det finns fyra uttalade hörnstenar, Marknasfokus, Innovation, Hållbarhet och kostnadskontroll. Inom varje del finns det uttalade mål och nyckeltal som följs upp för hela koncernen.

Energi

Sedan några år tillbaka upphandlas grön el.

Bilaga vårt EDP-certifikat