Hållbarhetsarbete

AB Stadex arbetar med hållbar inriktning enligt konsernens strategi ”Binda & Bygga”. Det finns fyra uttalade hörnstenar, Marknasfokus, Innovation, Hållbarhet och kostnadskontroll. Inom varje del finns det uttalade mål och nyckeltal som följs upp för hela koncernen.

För budgetåret 2019/2020 upprättades en integrerad rapport 10 Avebe rapport

Energi

Sedan några år tillbaka upphandlas grön el.

9 EPD

Hållbart ansvarstagande

Under 2020 påbörjade Avebe att fråga sina leverantörer. 11 Avebe RSP