Nätverk

Stadex medverkar i olika grupper i närområdet:

BID, Fastighetsägare i Sofielunds Industriområde.

Fastighetsägare Sofielund är en ideell förening som i nära samarbete med Malmö stad arbetar för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning på Sofielund. BID är en ideell förening och välkomnar alla som äger hyresfastigheter och lokaler samt bostadsrättföreningar, byalag, företag och verksamheter. BID är i dag nästan 40 medlemmar som tillsammans gör Sofielund till en bättre stadsdel att bo, arbeta och lev i.

Föreningen SAFIR i sydvästra Skåne. Det är en sammanslutning av f.n 23 kemiföretag som arbetar gemensamt för att förebygga olyckor, bland annat genom utbildning och insatsplanering. Dessa finns i Malmö, Lund och Trelleborgsområdet. Om något skulle hända har vi till exempel gemensam tankkapacitet för att ta hand om släckvattnet, avtal med slamsugnings- och saneringsföretag mm.

SAFIR står för ”Samarbetsgrupp för industrins resurssamlingar inför paragraf 2:4”.

Sofielunds företagsgrupp som är verksam inom Sofielunds- och Sorgenfris industriområden. Företagsgruppen medverkar till att utveckla områdena i en riktning som gynnar företagens verksamhet, dess anställda och närboende.   Länk till: www.sofielund.net