Intressentanalys

Företaget värderar löpande sina intressenter. Minst en gång om året görs en dokumenterad uppföljning (ledningens genomgång).
Det sker också kontinuerlig uppföljning tillsammans inom Avebe. Arbetet stöds med den gemensamma strategin Binda & Bygga.

Representanter från företaget nätverkar också i sitt närområde, branschen och livsmedelsindustrin.

Under 2019 har företaget bidragit med fakta och underlag till en riskutredning som ska genomföras med anledning av stadsutvecklingsprojektet Amiralstaden. Efter insamlande av fakta till processen för framtagande av Planprogrammet för Amiralsgatan och Station Persborg, deltog representanter från företaget på dialogmöte i slutet av augusti Stadsbyggnadskontoret, Malmö.

Under våren 2021 deltog representanter på samråd som arrangerades av Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret för Planprogram, Pp6053 Sofielunds verksamhetsområde.