Intressentanalys

Företaget inventerade sina intressenter under hösten 2016.
Därefter sker kontinuerlig uppföljning tillsammans inom Avebe.

Arbetet stöds med den gemensamma strategin Binda & Bygga.