Varningssignal

För våra grannar och närboende gäller den allmänna varningssignalen, VMA på samma sätt som i övriga delar av Malmö och Sverige.

Stadex har internt gaslarm och ett automatiskt brandlarm som är kopplat till SOS Alarm. Vi ändrade under sommaren 2010 vårt yttre larm till att bli ett ”tyst” invändigt larm. Vi installerade ett stort antal invändiga larmdon.

Då larm startas går direkt larm till SOS, men vi har 10 minuter utredningstid internt innan det utvändiga larmet, motorsirenerna startas. Vi kan också snabbt starta utvändig signal om utredning så kräver. Vi hoppas med detta reducera oro hos grannar vid utvändiga sirener.

Vi har flera byggnader inom anläggningen och har fem stycken återsamlings-platser. Här sker inräkning av medarbetare samt inregistrerade gäster, besökare.

Vid eventuell olycka/tillbud hos Stadex är det räddningstjänsten som beslutar om larm till allmänheten och omgivningen och då gäller:

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka så varnas allmänheten genom varningssignalen Viktigt Meddelande.

viktigt_meddelande

Signalen Viktigt meddelande: 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad. Signalen pågår i minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du:
• Gå in
• Lyssna på radio eller se SVT-Text sid 599
• Stänga dörrar, fönster och ventilation

När faran är över, eller testet slut, ljuder en 40 sekunder lång signal. Information ges i radio även vid prov. Varningssystemet testas fyra gånger per år. Viktigt meddelande-signalen, följd av signalen “Faran över”, testas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00. Informationen kan också komma i TV och text-TV.