Viktig information

CORONA PANDEMI
Besöksförbud och riskvärderingar görs löpande inför besök. Riskvärdering för att reducera smittspridningsrisken på vår arbetsplats.

 

SAMHÄLLSINFORMATION

AB Stadex har i samarbete med Räddningstjänsten Syd uppdaterat foldern – ”Samhällsinformation” som beskriver säkerheten kring fabriken enligt Seveso-krav.

Klicka på bilden för att öppna broschyren.

Företaget omfattas av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen säger att kommunen har skyldighet att informera de människor som bor och verkar i området. Detta sker i samverkan med AB Stadex. Allmänhet, samtliga företag och bostadsföreningar i området informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och vad man kan göra vid eventuell olycka.

En omfattande rapport (92 sidor), QRA 2010 sammanställdes först på engelska och översattes till svenska. En kortfattad sammanställning på 13 sidor sammanställdes, Utifrån denna analys har sammanställts till denna folder med allmän information till grannar.

Enligt fastställd kommunikationsplan tillsammans med Räddningstjänsten Syd har fyra informationsmöten genomförts för boende och grannar.