Råvaror

Basråvarorna för våra olika stärkelseprodukter är noga kontrollerade och kommer från högvärdig potatis, majs, waxymajs och tapioka.

Potatisstärkelse

”Försök att tillverka bröd, brännvin, stärkelse och puder av potatis” var titeln på den handling Eva Eekeblad, född de la Gardie, tillställde Vetenskapskademien 1748 och som gav henne en plats i Akademien, dess första kvinnliga ledamot någonsin. Ämnet var inte så lättfärdigt som det först kan tyckas utan av nationalekonomisk betydelse; stora mängder dyrbar säd gick åt till brännvin och tidens peruker. Alströmers propaganda för potatisen som livsmedel kom senare.

Den första fabriken för potatisstärkelse grundades i Elsass 1811. I Sverige började det tillverkas industriellt något senare, mest i söder. I början av 1900-talet fanns det omkring 100 små stärkelsefabriker enbart i Kristianstads och Blekinge län. Idag går hälften av den svenska industripotatisen till stärkelse.

Majsstärkelse

Majs har odlats och varit en viktig gröda i delar av Europa ända sedan 1500-talet men dess stärkelse var den sista som fick större spridning. Idag är odling av särskilda stärkelserika majssorter och framställningen av stärkelse storindustri i USA.

Tapiokastärkelse

Stärkelse som utvinns ur roten av den tropiska örten maniok. Används som förtjockningsmedel. Varken tapioka- eller potatisstärkelse innehåller gluten.