Process

Vår tillverkning av stärkelsederivat äger rum i en kemisk process. Vi hanterar därför i vår dagliga verksamhet en hel del olika kemikalier – med de risker som är förknippade därmed. Detta ställer krav på oss att iaktta vissa försiktighetsmått. Eftersom vi tillverkar produkter som går till livsmedelsindustrin, är det även viktigt att vi uppfyller de krav på hygien som gäller för livsmedel.