Processkemikalier

Verksamheten vid Stadex har godkänt miljötillstånd enligt Miljöbalken, vi har tillstånd för hantering av brandfarlig vara samt är Seveso klassade.