Kallsvällande

Kallsvällande stärkelse används när man önskar en stärkelse som inte behöver kokas och som istället sväller i kallt vatten. Stärkelsen framställs genom valstorkning, spraykokning eller extrudering. Vanligast är att valstorka på valsar som värms upp med ånga.

Kallsvällande stärkelse kan framställas av alla nativa eller modifierade stärkelser. Förutom kallvattenlöslighet, något lägre viskositet och mindre gelbildningstendens behåller de kallsvällande stärkelserna samma egenskaper som sina utgångsprodukter.

Typiska användningsområde är puddingar och desserter där stärkelsen bidrar med en utmärkt viskositet till produkterna, utan att behöva hettas upp.