Våra ägare

AVEBE är ett ekonomiskt Lantbrukskooperativ och är världens största tillverkare av potatisstärkelse med en årlig produktion av ca 650.000 ton. Koncernens produkter har ett brett industriellt användningsområde. Stärkelse i olika former spelar en viktig roll vid tillverkning av pappers-, livsmedels- och textilprodukter. Bland andra områden kan även nämnas limtillverkning, oljeborrning och vattenrening samt framställning av foder.

http://www.avebe.com/

I Avebe finns 6 produktionsanläggningar i Nederländerna, Tyskland och Sverige.

Våra delägare odlar ca 4 miljoner ton potatis per år, som råvara till stärkelseframställningen.

Koncernen planerar för sitt 100 års jubileum år 2019. För att fortsatt kunna hållbart ta ansvaret och finnas kvar 100 år till har en strategiskt plan, Binda & Bygga. Koncernens målsättning är att bidra till processer som ökar värdet på slutprodukten.

Avebe fokuserar på att lösa tillverkningsproblem hela vägen fram till färdig produkt. Det ställer stora krav på logistik, teknisk know-how och leveranssäkerhet. För våra kunder runt om i världen har utvecklats väl fungerande transport- och lagringssystem.

Våra kunder söker hela tiden nya konsistensegenskaper. Samtidigt skall produkterna vara enkla att hantera och smidiga att tillaga. Det har gjort att stärkelse och stärkelseteknik har blivit värdefull vid utveckling av nya produkter. Inom AVEBE-koncernen har vi arbetat med stärkelse i nästan hundra år. Som samarbetspartner, tillverkare och leverantör erbjuder vi recept, laboratorieresurser, provkök, rådgivning och konsultation.