Vår verksamhet

Stärkelse från Stadex gör skillnad! Oavsett tillagningssätt skapar vi förutsättningarna. Vår stärkelse bidrar till viskositet och konsistens i livsmedel oavsett hur de ska tillagas eller ätas. Stärkelse från Stadex utvecklas för produkter som skall kokas eller beredas kalla.

Under 2000-talet har närmare 100 Mkr investerats i vår fabrik. En stor del av dessa investeringar är miljö- och säkerhetsrelaterade. Nästa stora projekt planeras att påbörjas vid sommarstoppet 2017 och rymmer ny pallsättningsutrustning (mitt i fabriken) samt förbättrade utlastningsmöjligheter.

Under slutet på 2017 påbörjades ett förbättringsprojekt för utlastning. Steg 1 var en ny modern pallstaplare, steg 2 var en ny byggnad en våning med utlastningshall och slutligen steg 3 med transportbanor där emellan. Det förbättrar arbetsmiljö och livsmedelssäkerheten för vår utlastning till kund. Den 12 juni 2018 kunde projektet avslutas och invigdes av Avebes CEO.

Under 2020 installerades en ny tvättlinje som bidrar till vatten reduktion. En av de identifierade betydande miljöaspekterna förbättrades därmed.

Under inledningen av 2021 kunde installation och start av en ny el panna i fabriken göras. Företaget köper grön el. Därmed tog företaget ett stort hållbart kliv framåt.

Inom anläggning sker kameraövervakning.
Säkra arbetsprocesser och stödja logistik uppdragen och ev underhållsbehov.
Företaget har utsedda dataskyddsombud. Dessa nås enkelt genom ett mail via ”Kontakta oss”.