Historik

I nov 2019 firar Avebe 100 år. Men för Stadex i Malmö startades företaget 1949.

Det hela började 1948 då Mazetti AB behövde se om sin verksamhet och utöka med något fruktbart. Mazetti var på den tiden en av landets största chokladfabriker, i klass med Marabou och Cloetta.

Ägarna hade tänkt sig att utvidga glykostillverkningen och visste att det fanns ett patent hos ett holländskt företag i Veendam som hette Nationale Zetmeel Industri (NZI). Ett samarbete påbörjades mellan Mazetti och NZI.

Spiritualiteten och kreativiteten flödade när företaget skulle få ett namn. Resultatet blev att styrelsen tog de första bokstäverna i Starch och dextrin och bildade Stadex. 4 mars 1949 blev Stadex inregistrerat som aktiebolag.

En pilotanläggning installerades i de lokaler där Mazetti haft sin kakaopress. I denna pilotanläggning tillverkades enkla produkter som oxiderad stärkelse för pappersindustrin och textilindustrin. Fabriken på Möllevångsgatan blev för liten och en ny fabrik beslutades att byggas.

Vid valet av tomt för fabriksbyggnaden vägde kommunens löfte om ett stickspår från kontinentalbanan tungt.

Stadex fabrik på Kopparbergsgatan invigdes 3 september 1960 av jordbruksminister Gösta Netzén i närvaro av landshövding Gustaf Adolf Widell och stadsfullmäktiges ordförande S.A Johansson.

1961 köpte W.A Scholten (WAS) i Foxhol upp Nationale Zetmeel Industri, vilket betydde att de kom att äga halva Stadex. Scholten nöjde sig inte med detta utan köpte även andra Stadex-halvan av Mazetti. Nu var Stadex helt och hållet i holländarnas famn under ledning av koncernchefen Dr. G.F. Dalenoord. En viljestark men mycket behaglig och trevlig person.

1966 byggdes silon för potatisstärkelse.

Den 1 september 1967 infördes kvoteringssystemet, vilket innebar att en del av den i Sverige producerade potatisstärkelsen skulle fördelas mellan stärkelseförädlarna i proportion till den totala förbrukningen.

1970 Den förfallna fastigheten Annelundsgården med tillhörande mark förvärvades. Företaget genomförde ett omfattande renoveringsarbete av detta kulturobjekt och i början av 1971 kunde nya kontorslokaler och en gemensam matsal tas i bruk.

1971 Den första reaktionstanken för stärkelseetrar lyfts på plats.

1973 Lager byggs och tas i bruk.

Den 1 januari 1984 togs beslutet att övergå från olja till naturgas som energikälla. Stadex var bland de första företag i Malmö, som övergick till naturgas för att få en renare energikälla. Förutom de miljömässiga fördelarna innebar det att vi slapp problem med hantering av oljan.

I början av 90-talet sade SJ upp stickspårsavtalet med motiveringen att trafiken på Kontinentalbanan skulle bli så intensiv att det inte blev tid för växling mellan de ordinarie tågen.

1990/91 Förbränningsanläggningen för rening av processluft byggs. Detta var en av de största miljöinvesteringarna i företagets historia.

1992 Köptes en ny centrifug som ökade kapaciteten för avvattning av stärkelse.

1994 Investerades i en ny valstork med silo, kvarn och sikt.

Hösten 1996 kunde företaget sätta spaden i marken och byggnation kunde påbörjas utav vårt utvecklingslaboratorium. Det invigdes med pompa och ståt av landshövding Bengt Holgersson, 23 maj 1997.

1998 Ny packlinje installerades.

1999 Nytt styrsystem med batchhantering för säkrare processtyrning och förbättrad spårbarhet installerades.

Flera projekt och investeringar tog vid under 2000-talet, se vidare under investeringar.