3 sept Övning

Under vecka 36 planerade vi en övning tillsammans med Räddningstjänsten Syd, VA Syd och Länsstyrelsen Skåne.

Övningen genomfördes mellan kl 11-13. Under hela övningen rörde sig en del observatörer hos oss och olika skiftlag, fordon från Räddningstjänsten fanns på plats. Övningen gick bra. Vi tar med oss erfarenheter och en del förbättringsmöjligheter. Alla på plats var totalt överens om att övningar är värdefulla. Det är inte samma sak att läsa planer och sedan se ventiler eller kopplingarna på riktigt. Samverkan och fokus på säkert arbetssätt uppnår vi bäst tillsammans.