Övning med Räddningstjänsten den 24 januari

Från kl. 11:00 till ca 14:00 har R-syd övning på vårt område.

Övningen avslutades efter lunch. R-Syd och Stadex var väldigt nöjda med övningen.

Båda uppskattar att kunna öva tillsammans.