Kontakta oss

Företaget omfattas av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen säger att kommunen har skyldighet att informera de människor som bor och verkar i området. Detta sker i samverkan med Räddningstjänst Syd. Allmänhet, samtliga företag och bostadsföreningar i området informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och vad man kan göra vid eventuell olycka.