Integritetspolicy

Integritetspolicy Avebe
Uppdatering 25 april 2019

Coöperatie AVEBE U.A. (hädanefter kallat Avebe), ser mycket seriöst på skyddet av din integritet och arbetar på att utveckla teknologier som erbjuder dig den mest avancerade och säkra onlineupplevelsen. Den här Integritetspolicyn upplyser dig om hur Avebe och dess holländska och utländska dotterbolag hanterar dina personuppgifter.

Din integritet är mycket viktig för Avebe. Vi följer naturligtvis sekretesslagstiftningen.

Vilka personuppgifter hanterar vi och grundat på vad?
Besökare på webbplatsen

Cookies
Om du besöker vår tjänst för första gången, kommer vi att visa en notis med en förklaring av cookies. Genom cookie-meddelandet på vår webbplats kan du ändra eller återta ditt samtycke närsomhelst.

Avebe använder följande cookies på sin webbplats:
Funktions-cookies
Dessa behövs för att webbplatsen ska fungera, till exempel för att tillåta att önskad information visas snabbt och korrekt, varje gång du besöker vår webbplats. Det är inte nödvändigt att be om ditt samtycke för placering av funktions-cookies. Den juridiska grunden för denna typ av cookies är vårt legitima intresse (för att se till att vår webbplats fungerar ordentligt).

Statistiska cookies
De hjälper oss förstå hur besökarna använder vår webbplats, genom att samla in och rapportera data anonymt.

Marknadsförings-cookies
De används för att spåra besökare när de besöker olika webbplatser. Målet med dem är att visa annonser som är skräddarsydda och relevanta för den enskilda användaren. På det sättet blir annonserna mer värdefulla för publicister och externa annonsörer.

Medlemmar
De personuppgifter som vi hanterar om våra medlemmar är: deras e-postadress, namn och adress, telefonnummer, licens och finansiell information. Vi använder denna information för att kunna utföra de uppgifter som ingår i vårt kooperativ, vilket inkluderar:

 • att hantera medlemsregister, bokföring och andra poster. Grund: utföra vårt kontrakt med dig, legitima intressen för vår organisation (effektiva affärsoperationer) och lagstadgade skyldigheter;
 • för att utföra kontrakt, innefattande att skapa betalningar. Grund: utföra kontrakt;
 • för att organisera events. Grund: våra legitima intressen (marknadsföring, rätt tillhandahållande av tjänster) och utförande av kontrakt;
 • för att informera medlemmar om relevanta aktiviteter och om organisationen Avebe, till exempel genom elektronisk post eller app-meddelanden, bland många andra saker i nyhetsbrevet, oavsett om det innehåller sponsrat innehåll eller inte. Grund: utförande av kontrakt och våra legitima intressen (rätt tillhandahållande av tjänster, marknadsföring);
 • för att implementera organisationens artiklar och regler. Grund: våra legitima intressen (rätt funktion för vår organisation) och lagstadgade skyldigheter;
 • för att hantera klagomål och registrera händelser. Grund: utförande av kontrakt och våra legitima intressen (rätt tillhandahållande av tjänster, rätt funktion för vår organisation);
 • för att erbjuda och administrera webbplatser och appar, endast tillgängliga för våra medlemmar, och inhämta information om kvaliteten eller effektiviteten på webbplatser och appar, till exempel genom att använda cookies. Grund: utförande av kontrakt och våra legitima intressen (rätt funktion för vår organisation och våra webbplatser);
 • för att analysera data för statistiska och vetenskapliga syften. Grund: våra legitima intressen (vetenskaplig forskning);
 • för syften vilka du kommer att informeras om separat på förhand. Samtidigt kommer du även informeras separat om grunden;
 • för att uppfylla lagstadgade krav, såsom krav gällande bokföring och skattelagstiftning.

 

Leverantörer och kunder
De personuppgifter som vi hanterar om våra leverantörer och kunder är: deras e-postadress, namn och adress, telefonnummer, relevanta kontaktuppgifter och finansiell information. Vi använder dessa uppgifter för att kunna utföra de uppgifter som ingår i vårt kooperativ, vilket inkluderar:

 • att upprätthålla vår leverantörs- och kundadministration och för redovisning och andra poster;
 • för att utföra kontrakt, innefattande att skapa betalningar;
 • för att främja handeln med potatisprodukter, inkluderat stärkelse;
 • för att organisera event;
 • för att informera leverantörer och kunder om relevanta aktiviteter och om organisationen Avebe, till exempel genom elektronisk post eller app-meddelanden, bland annat i nyhetsbrevet, oavsett om det innehåller sponsrat innehåll eller inte;
 • för att erbjuda och administrera webbplatser som enbart är åtkomliga för våra leverantörer och kunder, och för att inhämta information om kvaliteten eller effektiviteten gällande våra webbplatser och appar, till exempel genom att använda cookies;
 • för att analysera data för statistiska och vetenskapliga syften;
 • för syften vilka du kommer att informeras om separat på förhand;
 • för att uppfylla lagstadgade krav, såsom krav gällande bokföring och skattelagstiftning.

 
De tillämpliga juridiska grunderna resulterar av ett avtal, uppfyllande av juridiska krav och baseras på våra legitima intressen (rätt tillhandahållande av tjänster, effektiva affärsoperationer och marknadsföring.

Avebe medlemsportal
Med vår portal “My Avebe” får våra medlemmar åtkomst till en administrationsmiljö i vilken de kan konsultera, göra inställningar och ändra inställningar. Vi registrerar vad du gör och när, så att vi har bevis på det.
I samband med administrationen av ditt konto, registrerar vi ditt namn och adress, telefonnummer, e-postadress och lösenord. De tillämpliga juridiska grunderna resulterar av ett avtal, uppfyllande av juridiska krav och baseras på våra legitima intressen.

Avtalsformulär och nyhetsbrev
Med avtalsformuläret kan du ställa frågor eller lämna ansökningar.
För detta syfte använder vi din e-postadress, IP-adress, telefonnummer samt namn och adress. Grund: utförande av avtal och/eller de legitima intressena i vår organisation (rätt tillhandahållande av tjänster, utbildning av kundtjänst för att fortsätta förbättra vår tjänst);
Du kan dessutom prenumerera på vårt nyhetsbrev. I vårt nyhetsbrev kan du läsa nyheter, och få tips och information om våra produkter och tjänster. Du kan avsluta din prenumeration närsomhelst. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för att säga upp prenumerationen. Du kan även säga upp prenumerationen genom ditt konto eller via portalen. Din e-postadress läggs till i listan över prenumeranter enbart med ditt samtycke. Grund: ditt samtycke.

Annonser

Vi vill skicka annonser till dig med erbjudanden och nya produkter och tjänster, vilka liknar de tjänster och produkter du beställt som kund. Det gör vi:

 • via e-post;
 • via sociala medier.

 
Du kan invända mot dessa annonser närsomhelst på info@avebe.com. Dessutom har varje e-postmeddelande en länk för att säga upp prenumerationen. Du kan blockera oss eller använda alternativet för uppsägning av prenumerationen.

Jobbsökande
När du söker ett jobb hos oss hanterar vi följande personuppgifter:

 • Ditt namn, e-postadress, adress och telefonnummer;
 • Uppgifter om din arbetslivserfarenhet, utbildning etc.;
 • Ditt CV;
 • Uppgifter du har publicerat via sociala medier.

 
Vi hanterar dessa personuppgifter för att bedöma din lämplighet för tjänsten du söker eller andra tjänster inom vår organisation. Grund: våra legitima intressen (anställa duktiga medarbetare).
Du är inte skyldig att tillhandahålla oss ovannämnda personuppgifter. Om du inte tillhandahåller dessa personuppgifter kommer vi förmodligen emellertid inte kunna tillhandahålla begärda tjänster.

Besökare på våra fysiska anläggningar
För vår och din säkerhet använder vi kameror i offentliga utrymmet, såsom våra parkeringsplatser. Om detta upplyses alltid på platsen ifråga. Detta grundas på vår organisations legitima intressen (din och vår säkerhet).
Om vi organiserar events, tar vi foton som vi placerar på vår webbplats och/eller i nyhetsbrev och/eller i andra sociala medier/för pr-syften. Detta grundas på vår organisations legitima intressen (marknadsföring, pr). Om du har invändningar mot att synas på dessa fotografier kan du informera om detta till vår sekretessansvarige före eventet. Vi kommer se till att du inte syns på fotografierna.
Wi-Fi
Under ditt besök på Avebe kan du använda vårt Wi-Fi-nätverk. Du kommer att ha åtkomst baserat på ett personligt tillfälligt konto. För detta registrerar vi ditt namn, telefonnummer och e-postadress. När du är inloggad på vårt nätverk samlas data in automatiskt, såsom din enhets identifikationsnummer (MAC-adress). Dessa data raderas efter 6 månader efter att det tillfälliga kontot upphört. Vi använder dessa data för att undvika missbruk och för att i händelse av missbruk ta reda på från vilket konto missbruket ägde rum. Hanteringen av dessa data baseras på avtalets utförande (för att tillhandahålla vårt Wi-Fi-nätverk) och vår organisations legitima intressen (säkerhet och förhindrande av missbruk).
Vi använder inte helt automatiserat beslutsfattande.

Tillhandahåller vi privata uppgifter till tredje part?
Om det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller för att följa lagstiftningen, kan vi tillhandahålla dina personuppgifter till följande tredje parter:

 • Vår webbplatsadministratör;
 • Vår revisor;
 • Skattemyndigheter;
 • Leverantörer;
 • Externa bedömningsorgan;
 • Vår pensionsadministratör;
 • Vår leverantör av friskvårdstjänster.

 
Om nödvändigt ingår vi ett datahanteringsavtal med dessa tredje parter för att garantera att din integritet skyddas ordentligt.
Om vi tillhandahåller personuppgifter till tredje part utanför det europeiska ekonomiska området (EEA), ser vi alltid till att GDPR-kraven uppfylls, såsom lämpliga garantier i form av bindande driftsinstruktioner, standardföreskrifter tillämpade av EU-kommissionen etc.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behåller aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt. I konkreta termer använder vi följande lagringsperioder:

 • Data från webbplatsbesök: upp till 6 månader efter ditt besök;
 • Kontaktformulär: upp till 3 månader efter vår senaste kontakt;
 • Nyhetsbrev: upp till 3 månader efter din uppsägning av prenumerationen;
 • Medlemsportal: upp till 6 månader efter att du avslutat ditt konto;
 • Kunder och leverantörer: så länge vårt samarbete fortgår och upp till 5 år efter avslutande av samarbete, såvida inte skattelagstiftningen kräver en period på 7 år eller längre;
 • Personuppgifter gällande bokföring och poster: 7 år (juridisk skyldighet);
 • Jobbsökande: upp till 4 veckor efter slutförandet av en jobbsökandeprocedur, om inte en period på 1 år avtalas med den jobbsökande.
 • Kamerabilder: upp till 4 veckor.

 
Ibland tillämpas längre lagringsperioder baserat på lagstiftning eller på grund av krav eller juridiska förhållanden.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi tar skyddandet av personuppgifter på största allvar. Vi ser till att dina uppgifter är ordentligt skyddade. Vi anpassar kontinuerligt skyddet och uppmärksammar vad som kan gå fel.
Vi använder olika system och databaser för att lagra dina personuppgifter. Vi har vidtagit ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust eller otillåten användning. Våra system och applikationer skyddas i enlighet med tillämpliga dataskyddsstandarder.
De flesta personuppgifter lagras inom EU. Om personuppgifter överförs till mottagare i länder utanför EU, vidtar vi ytterligare lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att:

 • få åtkomst till dina personuppgifter;
 • korrigera dina personuppgifter;
 • radera dina personuppgifter;
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • få dina personuppgifter i digital form (dataportabilitet).

 
Du har även rätt att invända mot hanteringen.
Om hanteringen baseras på ditt samtycke, har du rätt att återta ditt samtycke närsomhelst.
Vi kommer att svara på din begäran gällande någon av rättigheterna ovan så fort som möjligt och i alla händelser inom 4 veckor.
Du är även berättigad att lämna in en klagan till den holländska dataskyddsmyndigheten.

Ändringar i denna Integritetspolicy
Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Observera datumet i början på denna policy och kontrollera om det tillkommit nya versioner. Vi strävar även efter att annonsera ändringar separat.

Kontaktuppgifter
Du kan skicka ett e-postmeddelande till privacystatement@avebe.com om du har frågor gällande denna Integritetspolicy Om du har övriga frågor, förfrågningar eller klagomål, kontakta då:
Coöperatie AVEBE U.A.

Prins Hendrikplein 20
9640 AA Veendam
privacystatement@avebe.com
+31 (0) 598 66 91 11