Försiktighetsåtgärd

Coronaviruset fortsätter att spridas. Pandemi.

Det är därför nödvändigt för Avebe att vidta ytterligare åtgärder för att skydda hälsa och säkerhet för våra kollegor, kunder och leverantörer.
De åtgärder vi har vidtagit för att förhindra spridning av viruset är bla:

  • Förbud mot att resa till 6 april
  • Våra anställda arbetar deltar inte i några evenemang som stora möten och utställningar
  • Undviker möten på andra Avebe-platser och platser utanför Avebe,
  • Uppmuntrar till digitala möten såsom att använda konferenssamtal som Microsoft Teams
  • Påminner alla om god hygienpraxis.

 

Vi inser att detta virusutbrott orsakar oro. Vi kommer att göra vårt yttersta för att undvika direkta störningar i vår förmåga att producera och leverera som vi normalt gör. Vi informerar alla kunder direkt om denna situation skulle ändras för deras beställning.

Stadex ledning följer rekommendationer från svenska Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet (UD), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) och moderbolaget Avebe.

Det görs dagliga avstämningar, riskvärderingar med lämpliga åtgärder, aktiviteter.

Vid eventuella frågor,
tala med HR-chef eller QESH-chef.