Avebe får epitetet ”kunglig”

Groningen, 14 november, 2019 – För att hedra Avebes 100-årsjubileum har Hans Majestät Kung Willem-Alexander beviljad kooperativet epitetet ”kunglig”. Epitetet överlämnades i dag vid ett högtidligt symposium av René Paas, kungens kommissionär i provinsen Groningen, till styrelseordförande Bert Jansen.

Att Avebe har fått epitetet ”kunglig” är även en speciell händelse för provinsen Groningen. René Paas talade om detta i sitt tal: ”Ni är inte det första kooperativet som får detta epitet. Tio andra har fått det innan er. Men Avebe är det första kooperativet i Groningen som får denna ära.”

Bert Jansen kallade Avebe ett starkt och friskt kooperativ: ”Jag är stolt över att å kooperativets vägnar få ta emot detta epitet. Det är kronan på hundra års samarbete.” Marijke Folkers-in ’t Hout, tillsynsrådets ordförande, avslutade symposiet med orden: ”Royal Avebe är en ära för alla de som har arbetat hårt de senaste hundra åren för att göra Avebe starkare.”

100 års sammanbindning och innovation
11 november 1919 undertecknades dokumenten för Coöperatief Aardappelmeel Verkoop Bureau (AVB). Från den dagen avyttrade elva kooperativa stärkelsefabriker sitt potatismjöl tillsammans, så att de kunde sälja sina produkter bättre och kunde sätta hårt mot hårt mot den privata marknaden. Avebe har på hundra år växt till att bli världsledande inom potatisstärkelse och -protein. Kooperativet har inte bara satt sin prägel på marknaden för potatisstärkelse och -protein. Genom att säkerställa kontinuiteten för odlingen av stärkelsepotatis, erbjuda kooperativets medlemmar ett attraktivt pris samt genom att vara en intressant och bra arbetsgivare som bidrar till sysselsättningens kontinuitet, har Avebe således även markant bidragit till Fehnkoloniernas utveckling.

Avebe får epitetet ”kunglig”