2017/2018 Rekordhögt prestationspris för Avebe

 

Under räkenskapsåret 2017/2018 som avslutades 31 juli 2018, uppnådde Avebe ett prestationspris på 85,81 euro. Detta är återigen ett rekord och drygt 4 procent högre än föregående räkenskapsårs prestationspris.

Prestationspriset är den viktigaste ekonomiska indikatorn för kooperativet. Här förenas det kooperativa resultatet och potatispengarna. Det kooperativa resultatet uppgår till 7,8 miljoner euro, ungefär 1,5 miljoner euro mer än året innan. Vid medlemsrådets möte i december kommer ett retroaktivt tillägg till medlemmarna på nästan 2,9 miljoner euro att föreslås. Utbetalningskvoten uppgår därmed till 98 %.

Det positiva resultatet har sin upprinnelse i god volym, ett bra produktionsresultat och en bra utveckling på marknaden. Framför allt inom livsmedelderivat, detta är speciell stärkelse som används i livsmedel, var utvecklingen god. Även produktionen och försäljningen av Avebes potatisprotein visade en positiv trend.

Kooperativet har under det gångna verksamhetsåret gjort stora investeringar, ungefär 55 miljoner, i ytterligare utökning av produktionskapaciteten för protein samt i optimeringen av befintliga produktionsanläggningar och göra dem hållbara.
Styrelseordförande Bert Jansen: ”Vi är stolta över de resultat som vi har lyckats uppnå som kooperativ. Det visar Avebes potential och vad vi tillsammans med våra medlemmar och medarbetare kan åstadkomma. Detta kommer särskilt att prioriteras under det nuvarande räkenskapsåret, som precis har börjat. Många av våra medlemmar kämpade med svår torka och lägre inkomster än beräknat. Det är endast med bra resultat som vi på lång sikt kan vara relevanta för våra medlemmar. Även i år kommer vi med oförminskad kraft fortsätta att arbeta med förverkligandet av våra strategiska mål.”

/Avebe Communication