1 nov 2018 Ny ordförande i Avebes tillsynsråd

Under tillsynsrådets möte den 1 november utsågs Marijke Folkers-in ’t Hout (35) till ordförande.
Marijke Folkers efterträder Hans Hoekman (60), som efter 25 år lämnar styrelsearbetet på Avebe. Tillsynsrådet nya ordförande är delägare i en jordbruks-, fjäderfä- och svinuppfödningsanläggning och har, förutom erfarenhet av företagsledning, lång erfarenhet från näringslivet. 2016 utsågs hon av medlemsrådet till medlem av tillsynsrådet.

Hans Hoekman har varit ordförande i tillsynsrådet sedan 2005, och hade på den tiden ingen lätt uppgift. Det var svåra ekonomiska tider för Avebe och EU-stödet var på väg att upphöra. Kooperativet beslutade då att lägga det strategiska fokuset på innovation och att öka utnyttjandet av potatisen. Detta utgör fortfarande grunden för den nuvarande strategin.

Avebes styrelseordförande Bert Jansen: ”Hans har, som outtröttlig brobyggare mellan kooperativet, medlemmarna och medarbetarna, varit mycket viktig för Avebes framgångsrika utveckling. Hans roll vid formuleringen av strategin och uppföljningen av dess genomförande, har tagit Avebe dit vi är idag: ett innovativt hållbart kooperativ, med ett prestationspris som stadigt ökar.”

Avebe vill rikta ett varmt tack till Hans Hoekman för hans insatser och önskar Maria Folkers lycka till med sina nya arbetsuppgifter.