Intressentanalys

Företaget påbörjade en intressentanalys under hösten 2016.
Därefter sker kontinuerlig uppföljning.